Concordia Fund  
 

Concordia Fund is een onafhankelijk en ondernemend ‘closed end’ investeringsfonds. De missie van het fonds is het genereren van significante transactiewinsten voor haar aandeelhouders. Het fonds is gestart in augustus 2007 met een gecommitteerd kapitaal van € 40 miljoen en heeft een geplande looptijd tot eind 2014.

 

Het fonds heeft zich in haar investeringsperiode gericht op niet beursgenoteerde participaties in kleinere en middelgrote Nederlandse (familie)bedrijven met groeipotentieel. Concordia Fund is meer dan een louter financieel gericht investeringsfonds, de achtergrond in ondernemen en het leiden van bedrijven maakt dat met een andere blik naar bedrijven wordt gekeken. Het vanuit praktische ervaring kunnen begeleiden van deelnemingen leidt tot daadwerkelijke meerwaarde voor de ondernemer en daarmee het fonds. Met als doel aan het einde van de geplande deelnameperiode met de medeaandeelhouders/ het management van de participatie een gezamenlijke verkoop van de aandelen te realiseren. Inmiddels is er een aantal exittransacties gerealiseerd en zijn er nog twee participaties in portefeuille.

De aandeelhouders in Concordia Fund zijn ervaren ondernemers en bestuurders uit het Nederlandse bedrijfsleven, investeringsmaatschappij Reggeborgh en Van Lanschot Bankiers. Het dagelijks management van het fonds is in handen van Saskia van Walsum die tevens aandeelhouder en mede - oprichter is van het fonds. Zij werkt in een team met portfoliomanagement en officemanagement.

De Raad van Commissarissen bestaat uit twee  leden en houdt toezicht op het fonds en het management. De commissarissen zijn in verband met het belang van onafhankelijkheid geen aandeelhouder in het fonds.

Saskia van Walsum
Managing partner

Zie voor een verdere toelichting ook Team