Concordia Fund  
 

Is een onafhankelijk en ondernemend investeringsfonds. Het fonds heeft zich in haar investeringsperiode gericht op niet beursgenoteerde (grote) minderheidsparticipaties, in kleinere en middelgrote bedrijven met groeipotentieel. Het fonds is augustus 2007 gestart met een totaal gecommitteerd kapitaal van euro 40 miljoen en is een closed end fonds. Het fonds wordt gesloten eind 2018 - begin 2019.

 

Concordia Fund heeft gekozen voor een sector brede aanpak en is na verwerving van haar deelnemingen op ondernemende wijze betrokken geweest gedurende de holding periode. Dit is passend bij de achtergrond en overtuiging van het uit het bedrijfsleven afkomstige management. Praktische betrokkenheid ondersteunt realisatie van meerwaarde van de aangekochte participaties. De opdracht van het fonds een maximale exitwaarde voor de aandeelhouders van het fonds tot stand te brengen is mede hierdoor vormgegeven. De verworven deelnemingen zijn inmiddels weer verkocht.

De 22 aandeelhouders in het fonds zijn informal investors, investeringsmaatschappij Reggeborgh Invest BV en van Lanschot Bankiers.

Dagelijks management is in handen van bedrijfseconoom Drs. Saskia van Walsum, mede-oprichter en aandeelhouder van het fonds. Gezamenlijk met portfoliomanagement, waaronder Mr. Roeland Keser, is Concordia Fund BV in een compact team gerund.

Een Investment Committee, bestaand uit aandeelhouders en van Walsum, heeft zich met het transactiebeleid beziggehouden. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen, bestaand uit Guus Lubsen MBA en Mr. Arthur van der Kroef heeft toezicht gehouden op het fonds en management.